top of page

Sveriges säkerhet, säkerhetsskydd och NIS2

Vill du nå oss direkt?

Ring 010-660 08 00

Vi skyddar det som är riktigt viktigt!

Om oss

Fortify Security är det oberoende säkerhetsföretaget som är specialiserade på säkerhetskydd. Vi är främst verksamma i Sverige, men har vana av att uppträda internationellt.

 

Våra experter har lång och bred erfarenhet av ett antal olika typer av fält inom säkerhetsområdet. Kombinationen av dessa kunskaper ger oss en oslagbar styrka i våra leveranser.

 

Våra medarbetare har bland annat bakgrund från Försvarets Radioanstalt (FRA), Försvarshögskolan (FHS), Försvarsmakten, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) och Polismyndigheten.

 

Genom vårt branschnätverk har vi även tillgång till ytterligare expertis och täcker alla förekommande säkerhetsfrågor och uppdrag.

Vänligen kontakta oss för att erhålla mer information om våra medarbetare, vårt företag och vårt tjänsteutbud.​

 

​Elias Tapper, VD

Säkerhetsskydd

Omfattas ni av säkerhetsskyddslagen?

Vi hjälper er att

komma igång!

Cybersäkerhet

Har ni funderingar kring skyddet av er data och era system? Eller behöver ni stöd med efterlevnad i cybersäkerhetsrelaterade regelverk?

Infiltrationssäkerhet

Fel person på insidan?

Alla organisationers mardröm!

Vi hjälper er undvika det!

Second opinion

Osäker på om ni har rätt säkerhetslösning?

Vi analyserar, utvärderar och ger er våra perspektiv.

Interimsuppdrag

Ta in ett proffs på säkerhet under begränsad tid.

Utbildning

Gör teamet och medarbetarna redo!

 

Satsa på en kurs, men nöj er bara med det bästa!

Träffsäker analys
Hög tillförlitlighet

ISO 9001:2015 - KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

 

På Fortify Security är kvalitet en självklarhet.

Vi är därför certifierade i ISO 9001.

 

2021 godkändes vi av Svensk Certifiering Norden AB.

2024 genomfördes en omcertifiering med godkänt resultat.

Är du redo att
accelerera ditt

SÄKERHETSMEDVETANDE? 

Kontakta oss på Fortify Security när

du är i behov av kvalificerat lednings-

och säkerhetsstöd.

bottom of page