top of page

Accelererat analys -
och säkerhetsarbete i en ny tid

Våra tjänster

Säkerhetsskydd

Sedan några år tillbaka finns en ny lag på plats som reglerar området för säkerhetsskydd. Det är säkerhetsskyddslag (2018:585).


En mängd organisationer och samhällsaktörer påverkas av denna lag, i olika situationer och i olika utsträckning. Det kan vara svårt att själv bedöma om ens verksamhet är berörd av lagstiftningen och vad man i så fall är skyldig att göra.


Fortify Security har experter som hjälper till att undersöka om er verksamhet omfattas av regelverket och i vilken utsträckning (säkerhetsskyddsanalys). 

 

Om så är fallet, kan vi även bidra till att ta fram en plan för vilka åtgärder som måste vidtas (säkerhetsskyddsplan). Vi kan därefter, om så önskas, även bidra i ert interna arbete för att tillse så att lagstadgade åtgärder kommer på plats.

Infiltrationssäkerhet

Vi vill säga det direkt:
Alla säkerhetsåtgärder med skalskydd, noggrann inpassering, bevakning, larm, koder, taggar, säkerhetskopiering och dokument - Allt faller med fel person på insidan.
 

Ibland är även perimeterskyddet mot omvärlden så starkt att enda vägen in,

är att köpa en insider.


Att få in en insider är förödande. Personen kan stjäla och föra ut avgörande data, läcka information om kommande aktiviteter, skapa bakdörrar, infiltrera och sätta annan personal under press. Insidern kan även bädda för ett cyberangrepp, hitta och läcka sårbarheter i skyddet, förstöra säkerhetskopierad information eller utpressa genom hot.

Att få in en insider måste förhindras till varje pris. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövning är ett måste, men det måste även finnas en säkerhetsprövning över tid. Det gäller att upptäcka i tid. Att se tecken och signaler och agera på det.

Fortify Security hjälper till med bakgrundskontroller, referenstagning och säkerhetsprövningsintervjuer, både före anställning och under anställning.

Vi arbetar också med fortlöpande säkerhetsprövning och är beredda att agera vid misstänkt eller konstaterad infiltration.

Vi arrangerar även utbildningar för att stärka organisationers kompetens att leda säkerhetsprövningsintervjuer och kunna uppfatta tidiga tecken på infiltration. 

Vid misstänkt infiltration - kontakta oss direkt.

Cybersäkerhet

Få saker är lika viktiga just nu som att skydda en organisations digitala information. Datorer, mobiltelefoner, surfplattor, nätverk, servrar, IoT och mycket annat behöver skyddas från skadliga angrepp som kan utsätta er verksamhet för obehörigt informationsläckage.

Detta är en fråga som inte enbart kan avgränsas till IT-avdelningen. VD och ledningsgrupp måste få möjlighet att aktivt engageras i frågorna för att också förstå vad som står på spel. Aktivt engagemang och ett riskbaserat synsätt tillsammans med lämpligt skydd hjälper verksamheter att undvika det värsta tänkbara. 

 

Fortify Security erbjuder ett strategiskt arbetssätt för att skydda ert varumärke och era informationsresurser. Vi hjälper och vägleder er med analyser, metodstöd, lösningar och åtgärder för att uppnå ert behov av en robust och resilient verksamhet.

 

Är ni redan under attack?

Ta kontakt med oss direkt för att få hjälp med rätt motåtgärder från början.

Interimsuppdrag

Ta in en säkerhetschef under 1 vecka, 3 månader eller på deltid?

Ibland kan en organisation behöva ta in en erfaren person som snabbt kan ta rollen som exempelvis säkerhetschef. Det kan vara något som inträffat och som måste hanteras eller så behöver man få lagstadgade planer och dokument på plats. Vi är vana vid att fungera som rådgivare och som kompetent bollplank.

Ett interimsuppdrag kan även inrymma att vi stödjer er med rekrytering av en mer permanent resurs.


Vi kan därför överta ansvaret för rekryteringen i sin helhet eller endast bidra med att ta fram kandidater. Vi kan även stå för bakgrundskontroll, referenstagning och säkerhetsprövning.

Exempel på interimslösningar:

  • Säkerhetschef

  • Säkerhetsskyddschef

  • Signalskyddschef

  • Signalskyddsoperatör

  • Säkerhetshandläggare

  • Projektledare

Vi integrerar även säkerhet i ert eco-system genom

Second Opinion

Att göra balanserade riskbedömningar och värdera hot, sårbarheter och skyddsvärden är en kvalificerad uppgift. Att hitta rätt skyddsnivå bygger på avvägningar som kan vara mycket svåra.


Många gånger är en verksamhet ovetande om gällande regler, något som kan bli dyrt. Det är även lätt att vara naiv och hamna med alltför låg eller hög säkerhet.
Att verksamheten också övertolkat regelverk kan medföra tröghet i verksamheten, med kostnadsdrivande, onödiga och krångliga rutiner som inte har stöd hos medarbetarna.

Säkerhetsområdet är många gånger hårt regelstyrt och det gäller att hamna på rätt nivå. Säkerhet kan lätt bli mycket administration som inte synkar med verksamheten.

Oavsett om man tidigare tagit hjälp av konsulter är

Fortify Security alltid beredda att göra en Second Opinion och ta det hela ett förutsättningslöst varv till.
 

I vissa fall måste säkerheten höjas och i andra fall kan ambitionen till och med sänkas. Det finns mycket tid, pengar och frustration att spara på att skapa rätt nivå av säkerhet med relevanta riskbedömningar, rätt prioriteringar, modern teknik, smarta rutiner och därtill få medarbetarna med sig.

Kontakta oss direkt för att få en Second Opinion.

bottom of page